Veri Gönder

Veri göndermek için öncelikle kanal ve element eklemeniz gerekir. Kanal oluşturulduğunda size özel “api_key” üretilerek belirlenen erişim metoduna göre (POST, GET, POST/GET) veri işlemi gerçekleştirilir.

Örneğin; Kanalımız ısı, ışık, hareket, bar ve nem değerlerini alan bir yapıda olsun. Kanal içerisinde bulunacak iot cihazlarımız bizlere bu dataları 15 sn. yede bir 100 kere göndersin.

Oluşturulan “API_KEY” Key Yöneticisi sayfasından görülebilir.

Python ile JSON Veri Gönderme

Python ile Json Post Örneği:

Bu örneği http://bit.ly/2jI1FNQ sayfasından indirebilirsiniz.

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
 Python ile IoThook REST Api Testi

 Kod çalıştırıldığında APIKEY ile doğrulama gerçekleştirilir.
 Kanal api_key ile ilgili kanal ve element değerleri IoThook a post edilir.

 Bu ornek IotHook servisine veri almak/gondermek icin baslangic seviyesinde
 testlerin yapilmasini amaclamaktadir.

 20 Eylul 2017
 Sahin MERSIN

 Daha fazlasi icin

 http://www.iothook.com
 ve
 https://github.com/electrocoder/iotHook

 sitelerine gidiniz.

 Sorular ve destek talepleri icin
 https://github.com/electrocoder/iotHook/issues
 sayfasindan veya Meşe Bilişim den yardım alabilirsiniz.

 Yayin : http://mesebilisim.com

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 You may not use this file except in compliance with the License.
 A copy of the License is located at

 http://www.apache.org/licenses/

"""

import requests
import json
import random
import pprint
import time


headers = {'Content-type': 'application/json'}

url = 'https://iothook.com/api/latest/datas/'

for i in range(100):
  data={
    'api_key': '519ac5d4-95a5-116e185a343eac447b', # demo hesap api_key
    'value_1': i*1,
    }

  data_json = json.dumps(data)

  response = requests.post(url, data=data_json, headers=headers)
  pprint.pprint(response.json())
  time.sleep(15)

Python GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Python ile Get metodu kullanarak veri gönderme Örneği:

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
 Python ile IoThook REST Api Testi

 Kod çalıştırıldığında APIKEY ile gonderim gerçekleştirilir.
 Kanal api_key ile ilgili kanal ve element değerleri IoThook a GET metodu ile gonderilir.

 Bu ornek IotHook servisine veri almak/gondermek icin baslangic seviyesinde
 testlerin yapilmasini amaclamaktadir.

 11 Eylul 2017
 Sahin MERSIN

 Daha fazlasi icin

 http://www.iothook.com
 ve
 https://github.com/electrocoder/iotHook

 sitelerine gidiniz.

 Sorular ve destek talepleri icin
 https://github.com/electrocoder/iotHook/issues
 sayfasindan veya Meşe Bilişim den yardım alabilirsiniz.

 Yayin : http://mesebilisim.com

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 You may not use this file except in compliance with the License.
 A copy of the License is located at

 http://www.apache.org/licenses/

"""

import requests
import json
import random
import pprint
import time


headers = {'Content-type': 'application/json'}

API_KEY = '85c4ba5f-96ae-11841415634e983487e'

for i in range(10):
  url = 'https://iothook.com/api/latest/datas/update?api_key=' + API_KEY + '&value_1=10&value_2=2&value_3=3'

  response = requests.get(url)
  data = response.json()
  print data
  time.sleep(15)

Arduino, ESP8266 POST Metodu ile Veri Gönderme

Bu örnekde Arduino Uno ya RX ve TX ile bağlanmış olan ESP8266 ile iothook a veri gonderme örneği verilmiştir. Örnekde 0-100 arasında rastgele sayı üretilerek iothook da https://iothook.com/tr/channel/api/public/240 id numaralı cihaz için gönderim gerçekleşmiştir. Cihaz datalarını https://iothook.com/tr/channel/api/public/240 linkinden gercek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Bu örneğe https://github.com/electrocoder/IoThook/tree/master/examples/IoThook/v1_3/arduino sayfasından ulaşabilirsiniz.

/*
 Arduino ile ESP8266 Wifi Modul Testi

 Kod Arduino ya yuklendiginde Arduino IDE nin Serial Monitor u
 ile ESP8266 arasinda haberlesme gozlenebilir.

 Arduino ile ESP8266 arasindaki iletisim Baud ayari
 115200 olmalidir.

 Arduino 0 ile 100 arasinda uretmis oldugu Random sayıyı iothook a gonderir.

 Bu cihaza ait datalar
 https://iothook.com/tr/channel/api/public/240
 adresinden gercek zamanli olarak izlenebilir.

 Bu ornek IoThook servisine veri gondermek icin baslangic ayarlarinin
 yapilmasini amaclamaktadir.

 24 Eylul 2017
 Sahin MERSIN

 Daha fazlasi icin

 http://www.iothook.com
 ve
 https://github.com/electrocoder/IoThook

 sitelerine gidiniz.
 Sorular ve destek talepleri icin
 https://github.com/electrocoder/IoThook/issues
 sayfasina gidiniz.

 Yayin ve sahiplik http://mesebilisim.com
*/

#include "SoftwareSerial.h"

String ssid = "WIFI_ID";
String password = "WIFI_PASSWORD";

SoftwareSerial esp(10, 11);// RX, TX

String data;

String server = "iothook.com";

String uri = "/api/latest/datas/";

void setup() {

 esp.begin(115200);

 Serial.begin(115200);

 Serial.println("Arduino ile ESP8266 Wifi Modul Testi");
 Serial.println("     www.IoThook.com      ");
 Serial.println("");

 reset();

 connectWifi();

}


void reset() {

 esp.println("AT+RST");

 delay(2000);

 if (esp.find("OK") ) Serial.println("Modul Reset yapildi");
 else Serial.println("Module Reset yapılamadi");

}


void connectWifi() {

 String cmd = "AT+CWJAP=\"" + ssid + "\",\"" + password + "\"";

 esp.println(cmd);

 delay(4000);

 if (esp.find("OK")) {

  Serial.println("ESP8266 Wifi ye baglandi");

 }

 else {

  connectWifi();

  Serial.println("ESP8266 Wifi ye baglanamadı!");
 }

}


void loop () {

 data = "{\"api_key\":\"b4301a9f-9854-11790bdf8d320140da\",\"value_1\":" + String(random(0, 100)) + "}";

 httppost();

 delay(5000);

}


void httppost () {

 esp.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + server + "\",80");

 if ( esp.find("OK")) {

  Serial.println("TCP baglanti hazir");

 }
 else
  Serial.println("TCP baglanti hatali");

 delay(3000);

 String postRequest =

  "POST " + uri + " HTTP/1.0\r\n" +

  "Host: " + server + "\r\n" +

  "Accept: *" + "/" + "*\r\n" +

  "Content-Length: " + data.length() + "\r\n" +

  "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +

  "\r\n" + data;

 String sendCmd = "AT+CIPSEND=";

 esp.print(sendCmd);

 esp.println(postRequest.length() );

 delay(1500);

 if (esp.find(">")) {
  Serial.println("Gonderiliyor...");
  esp.print(postRequest);

  if ( esp.find("SEND OK")) {
   Serial.println("Gonderildi :)");

   while (esp.available()) {

    String tmpResp = esp.readString();

    Serial.println(tmpResp);

   }

   esp.println("AT+CIPCLOSE");

  }
  else
   Serial.println("Gonderilemedi :(");

 }
 else
  Serial.println("Gonderim hatasi! ESP hazir degil!");
}

Arduino, ESP8266 POST Metodu ile 2 Veri Gönderme

Bu örnekde Arduino Uno ya RX ve TX ile bağlanmış olan ESP8266 ile iothook a veri gonderme örneği verilmiştir. Örnekde 0-100 arasında rastgele 2 sayı üretilerek iothook da https://iothook.com/tr/channel/api/public/192 id numaralı cihaz için gönderim gerçekleşmiştir. Cihaz datalarını https://iothook.com/tr/channel/api/public/192 linkinden gercek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Bu örneğe https://github.com/electrocoder/IoThook/tree/master/examples/IoThook/v1_3/arduino sayfasından ulaşabilirsiniz.

/*
 Arduino ile ESP8266 Wifi Modul Testi

 Kod Arduino ya yuklendiginde Arduino IDE nin Serial Monitor u
 ile ESP8266 arasinda haberlesme gozlenebilir.

 Arduino ile ESP8266 arasindaki iletisim Baud ayari
 115200 olmalidir.

 Arduino 0 ile 100 arasinda uretmis oldugu 2 adet Random sayıyı iothook a gonderir.
 Bu sayılar 'data' değişkeni içerisinde value_1 ve value_2 değerleridir. Bu değerler
 sensör olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık ve Nem gibi sensörlerinizi bu alanlara
 gönderebilirsiniz.

 Bu cihaza ait datalar
 https://iothook.com/tr/channel/api/public/192
 adresinden gercek zamanli olarak izlenebilir.

 Bu ornek IoThook servisine veri gondermek icin baslangic ayarlarinin
 yapilmasini amaclamaktadir.

 24 Eylul 2017
 Sahin MERSIN

 Daha fazlasi icin

 http://www.iothook.com
 ve
 https://github.com/electrocoder/IoThook

 sitelerine gidiniz.
 Sorular ve destek talepleri icin
 https://github.com/electrocoder/IoThook/issues
 sayfasina gidiniz.

 Yayin ve sahiplik http://mesebilisim.com
*/

#include "SoftwareSerial.h"

String ssid = "WIFI_SSID";
String password = "WIFI_PASSWORD";

SoftwareSerial esp(10, 11);// RX, TX

String data;

String server = "iothook.com";

String uri = "/api/latest/datas/";

void setup() {

 esp.begin(115200);

 Serial.begin(115200);

 Serial.println("Arduino ile ESP8266 Wifi Modul Testi");
 Serial.println("     www.IoThook.com      ");
 Serial.println("");

 reset();

 connectWifi();

}


void reset() {

 esp.println("AT+RST");

 delay(2000);

 if (esp.find("OK") ) Serial.println("Modul Reset yapildi");
 else Serial.println("Module Reset yapılamadi");

}


void connectWifi() {

 String cmd = "AT+CWJAP=\"" + ssid + "\",\"" + password + "\"";

 esp.println(cmd);

 delay(4000);

 if (esp.find("OK")) {

  Serial.println("ESP8266 Wifi ye baglandi");

 }

 else {

  connectWifi();

  Serial.println("ESP8266 Wifi ye baglanamadı!");
 }

}


void loop () {

 data = "{\"api_key\":\"5180e8bd-95a5-11cc4ce6cfe4ee481c\",\"value_1\":" + String(random(0, 100)) + ",\"value_2\":" + String(random(0, 100)) + "}";

 httppost();

 delay(8000);

}


void httppost () {

 esp.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + server + "\",80");

 if ( esp.find("OK")) {

  Serial.println("TCP baglanti hazir");

 }
 else
  Serial.println("TCP baglanti hatali");

 delay(3000);

 String postRequest =

  "POST " + uri + " HTTP/1.0\r\n" +

  "Host: " + server + "\r\n" +

  "Accept: *" + "/" + "*\r\n" +

  "Content-Length: " + data.length() + "\r\n" +

  "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +

  "\r\n" + data;

 String sendCmd = "AT+CIPSEND=";

 esp.print(sendCmd);

 esp.println(postRequest.length() );

 delay(1500);

 if (esp.find(">")) {
  Serial.println("Gonderiliyor...");
  esp.print(postRequest);

  if ( esp.find("SEND OK")) {
   Serial.println("Gonderildi :)");

   while (esp.available()) {

    String tmpResp = esp.readString();

    Serial.println(tmpResp);

   }

   esp.println("AT+CIPCLOSE");

  }
  else
   Serial.println("Gonderilemedi :(");

 }
 else
  Serial.println("Gonderim hatasi! ESP hazir degil!");
}

Arduino, ESP8266, Nodemcu GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde Arduino, ESP8266 ve NodeMCU ile ile Get metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 18.09.2017
// nodemcu ile sicaklik ve nem takibi
// electrocoder@gmail.com
// sahin mersin
// v1

#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino

//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager

//for LED status
#include <Ticker.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 4   // what digital pin we're connected to  // D2 - GPIO4
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

Ticker ticker;

void tick()
{
 //toggle state
 int state = digitalRead(BUILTIN_LED); // get the current state of GPIO1 pin
 digitalWrite(BUILTIN_LED, !state);   // set pin to the opposite state
}

//gets called when WiFiManager enters configuration mode
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
 Serial.println("Entered config mode");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 //if you used auto generated SSID, print it
 Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
 //entered config mode, make led toggle faster
 ticker.attach(0.2, tick);
}


void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);

 //set led pin as output
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);

 // start ticker with 0.5 because we start in AP mode and try to connect
 ticker.attach(0.6, tick);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;
 //reset settings - for testing
 //wifiManager.resetSettings();

 //set callback that gets called when connecting to previous WiFi fails, and enters Access Point mode
 wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);

 //fetches ssid and pass and tries to connect
 //if it does not connect it starts an access point with the specified name
 //here "AutoConnectAP"
 //and goes into a blocking loop awaiting configuration
 if (!wifiManager.autoConnect("MeseIoT", "MeseIoT**")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.reset();
  delay(1000);
 }

 //if you get here you have connected to the WiFi
 Serial.println("connected...yeey :)");
 ticker.detach();
 //keep LED on
 digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);

 dht.begin();
}


void loop() {
 // Wait a few seconds between measurements.
 delay(2000);

 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");

 ///
 HTTPClient http;

 // configure server and url
 http.begin("http://iothook.com/api/latest/datas/update/?api_key=095c75f-9c40-11e14084d3e&value_1=" + String(t) + "&value_2=" + String(h) + "");
 //http.begin("192.168.1.12", 80, "/test.html");

 Serial.print("[HTTP] GET...\n");
 // start connection and send HTTP header
 int httpCode = http.GET();
 if (httpCode > 0) {
  // HTTP header has been send and Server response header has been handled
  Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);

  // file found at server
  if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {

   // get lenght of document (is -1 when Server sends no Content-Length header)
   int len = http.getSize();

   // create buffer for read
   uint8_t buff[128] = { 0 };

   // get tcp stream
   WiFiClient * stream = http.getStreamPtr();

   // read all data from server
   while (http.connected() && (len > 0 || len == -1)) {
    // get available data size
    size_t size = stream->available();

    if (size) {
     // read up to 128 byte
     int c = stream->readBytes(buff, ((size > sizeof(buff)) ? sizeof(buff) : size));

     // write it to Serial
     Serial.write(buff, c);

     if (len > 0) {
      len -= c;
     }
    }
    delay(1);
   }

   Serial.println();
   Serial.print("[HTTP] connection closed or file end.\n");

  }
 } else {
  Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
 }

 http.end();
 ////
 delay(13000);
}

GO GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde GO dili ile ile Get metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur


package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://iothook.com/api/latest/datas/update?api_key=22dbb35d-9dd5-113c0200ec44bb9&value_1=10&value_2=2&value_3=3"

  req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

  req.Header.Add("cache-control", "no-cache")

  res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

  defer res.Body.Close()
  body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(res)
  fmt.Println(string(body))

}

PHP GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde PHP dili ile ile Get metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur

<?php

$request = new HttpRequest();
$request->setUrl('http://iothook.com/api/latest/datas/update');
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);

$request->setQueryData(array(
 'api_key' => '22dbb35d-9dd5-12300ec44bb9',
 'value_1' => '10',
 'value_2' => '2',
 'value_3' => '3'
));

$request->setHeaders(array(
 'postman-token' => '791ba738-7cb8-a920-0e5c-883cfb3e4498',
 'cache-control' => 'no-cache'
));

try {
 $response = $request->send();

 echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
 echo $ex;
}

NodeJS GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde NodeJS Native metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur

var http = require("http");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "iothook.com",
 "port": null,
 "path": "/api/latest/datas/update?api_key=22dbb35d-9dd5-113200ec44bb9&value_1=10&value_2=2&value_3=3",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
  "postman-token": "033da3c8-6196-cd49-f72d-1850a7d18500"
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();

Javascript Jquery Ajax GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde NodeJS Native metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur

var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "http://iothook.com/api/latest/datas/update?api_key=22dbb35d-9dd5-113c0342c44bb9&value_1=10&value_2=2&value_3=3",
 "method": "GET",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});

Java Unirest GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde NodeJS Native metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur

HttpResponse<String> response = Unirest.get("http://iothook.com/api/latest/datas/update?api_key=22dbb35d-9dd5-113c0342c44bb9&value_1=10&value_2=2&value_3=3")
 .header("cache-control", "no-cache")
 .asString();

Java Unirest GET Metodu ile Veri Gönderme

IoThook Api v1.3 güncellemesi ile GET metodu ile veri göndermeye izin vermektedir.

Bu örnekde NodeJS Native metodu kullanarak veri gönderme örneği verilmiştir:

// 04 Eylul 2017
// Sahin MERSIN
// iothook.com
// postman kullanilarak olusturulmustur

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

Request request = new Request.Builder()
 .url("http://iothook.com/api/latest/datas/update?api_key=22dbb35d-9dd5-113c03420ec44bb9&value_1=10&value_2=2&value_3=3")
 .get()
 .addHeader("cache-control", "no-cache")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();